Zásady používania súborov cookie

V týchto zásadách termín „cookie“ znamená súbory cookie a ďalšie podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v sektore elektronickej komunikácie.

Čo je súbor cookie?

Súbory cookie sú malé dátové súbory, ktoré prehľadávač ukladá v počítači alebo zariadení.

Súbory cookie pomáhajú prehľadávaču prechádzať cez webové stránky. Samotné súbory cookie nedokážu zhromažďovať žiadne informácie uložené v počítači a ani vo vašich súboroch.

Ak sa súbory cookie čítajú zo servera použitím webového prehľadávača, môžu webovej stránke pomáhať poskytovať užitočnejšie služby. Prehľadávač poskytuje webovej stránke prístup len k tým súborom cookie, ktoré vám už odoslal, čím sa chráni vaše súkromie.

Prečo sú súbory cookies požívané?

Súbory cookie používame na to, aby sme zistili, akým spôsobom pracujete s naším obsahom, a aby sme mohli zlepšiť vášu skúsenosť pri návšteve webovej stránky hotela Barónka.

Súbory cookie si pamätajú typ používaného prehľadávača a nainštalovaný prídavný softvér. Pamätajú si aj nastavenia, napríklad jazyk a región, ktoré zostávajú vašimi predvolenými nastaveniami pri opakovanej návšteve webovej stránky. Súbory cookie zároveň umožňujú hodnotiť stránky a vyplňovať formuláre s komentármi.

Niektoré používané súbory cookie sú relačné súbory cookie a platia len do zatvorenia prehľadávača.

Iné sú trvalé súbory cookie, ktoré sa v počítači uložia na dlhší čas.

Ako sa používajú súbory cookies tretích strán?

Pre niektoré funkcie v rámci našich webových stránok používame ako dodávateľa tretiu stranu, napríklad pri návšteve stránky s videami vloženými zo služby napr. Facebook alebo prepojeniami na túto službu.

Tieto prepojenia (a akýkoľvek iný obsah od dodávateľov z tretej strany) môžu obsahovať súbory cookie tretej strany, a preto by ste si informácie o používaní takýchto súborov cookie mali prečítať v zásadách webových stránok príslušnej tretej strany.

Ako odmietnem a odstránim súbory cookie?

Súbory cookies nie sú používané na zhromažďovanie vašich osobných údajov. Ak si to však želáte, súbory cookies zo stránky www.baronka.sk alebo z webových stránok dodávateľov z tretej strany môžete odmietnuť alebo zablokovať zmenou nastavení prehľadávača. Ďalšie informácie získate použitím funkcie Pomocník v prehľadávači.

Väčšina prehľadávačov prijíma súbory cookies automaticky. Ak súbory cookie nechcete používať, budete ich musieť aktívne odstrániť alebo zablokovať.

Podrobnosti o odstraňovaní a odmietaní súborov cookie a ďalšie všeobecné informácie o týchto súboroch nájdete aj na webovej lokalite www.allaboutcookies.org.

Informácie o používaní súborov cookie v prehľadávačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti o odmietnutí a odstránení takýchto súborov cookies nájdete v príručke k telefónu.

Pamätajte, že ak odmietnete používanie súborov cookie, budete i naďalej môcť navštevovať naše webové stránky, ale niektoré funkcie nemusia fungovať správne.