Plavecká akadémia

prevádzkuje v hoteli Barónka bazén a saunu nielen pre hotelových hostí, ale aj pre širokú verejnosť.

Okrem detského plaveckého centra ponúka aj aktivity v telocvični pre deti aj dospelých.

Bližšie informácie

Pre bližšie informácie kontaktujte Plaveckú akadémiu:

02/ 391 051 15 alebo info@plaveckaakademia.sk

www.plaveckaakademia.sk